Banking เติมเงินถอนเงินเล่นพนันออนไลน์

maxbet banking
Maxbet Banking หน้ารายละเอียดเกี่ยวกับการฝากเงิน-ถอนเงินเข้าบัญชีในการเล่นเกมส์พนันต่างๆในบริการ Maxbet ท่านสามารถฝากเงินถอนเงินได้ตามธนาคารที่ท่านสะดวก ตามรายละเอียดขั้นด้านล่างนี้

ขั้นตอนการฝากเงินเข้า User เล่นพนัน Maxbet

แจ้ง User ที่ฝากเงินเข้ามา เช่น User : aja9001
แจ้งจำนวนเงินที่โอนเข้ามา เช่น 9,003.- บาท
สาแจ้งธนาคารที่ฝากเงินเข้ามาพร้อมชื่อบัญชี เช่น
– ธนาคารไทยพาณิชย์
– ชื่อบัญชี นายมานะ ใจดี
เมื่อท่านฝากเงินเสร็จเรียบร้อยกรุณาโทรเข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที่เพื่อความถูกต้อง

ขั้นตอนการแจ้งถอนเงิน Maxsbet.com

1. แจ้งความประสงค์ขอถอนเงินกลับคือ แจ้ง User เช่น ahax9001 ขอถอนเงินกลับ 5,000 บาท
2. แจ้งยอดเงินคงเหลือที่อยู่ใน User ทั้งหมด เพื่อยืนยันความถูกต้องกับจ้าหน้าที่ เช่น ยอดเงินคงเหลือใน User 6,000.-
3. แจ้งเลขที่บัญชี ธนาคาร และ ชื่อบัญชี เพื่อความถูกต้อง เช่น เลขที่่บัญชี 111-111111-1 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายธงชัย หอมสมบัติ
เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบยอดเงินใน User ของท่านและทำการโอนเงินกลับเข้าบัญชี ของท่านไม่เกิน 15นาที เพียงไม่กี่ขั้นตอนท่านก็สามารถรับเงินสดเข้าบัญชีได้ทันที